ร้านขายตาชั่ง  (210)***
จำหน่ายเครื่องชั่ง    (40)
จำหน่ายเครื่องชั่ง ดิจิตอล  (90)
เครื่องชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง  (90)
เครื่องวัดอุณหภูมิ ความชื้น (320)


เครื่องตวง ดิจิตอล (20)
เครื่องชั่งตั้งพื้น    (210)
เครื่องชั่งน้ำหนักสัตว์  (30)
เครื่องชั่งดิจิตอลขนาดพกพา  (10) 
เครื่องชั่งความละเอียดสูง  (50)
เครื่องชั่งคำนวณราคา (50)
เครื่องชั่งนับจำนวน  (50)
เครื่องชั่งกันน้ำ  (140)
เครื่องชั่งพาเลท  (10)
เครื่องชั่งตวงอาหาร  (30)​

TEP INNOVATION CO.,LTD