ทำไมเครื่องชั่งที่ใช้ขายของต้องผ่านการตรวจรับรอง จาก สำนักงานชั่ง ตวง วัด