ปัญหาการใช้งานเครื่องชั่งแบบตั้งพื้น และการแก้ปัญหาเบื้องต้น