เครื่องชั่งน้ำหนักบุคคล Person Weighing Scale
เครื่องชั่งแขวน TIGER TC-01 All Series
เครื่องชั่งแขวน JADEVER All Series
เครื่องชั่ง Build in Thermal printer IDS701-PLCD & PLED