เครื่องชั่งนับจำนวนชิ้น Counting Scale
เครื่องชั่งกันระเบิด LOCOS XK3150
เครื่องชั่งความละเอียดสูง-dynaweight